DIGITAL MARKEDSFØRING – DE 6 VIKTIGSTE TRENDENE FOR 2017

Digital_Markedsføring_Trender

DIGITAL MARKEDSFØRING – DE 6 VIKTIGSTE TRENDENE FOR 2017

Digital markedsføring domineres av de som evner å forutse endringer og adoptere de rette verktøyene til rett tid – helst en liten stund før konkurrentene gjør det.  Her gir vi deg en kort oversikt over de viktigste trendene vi forventer å se i 2017 og hva de betyr for deg som markedsfører.

#1 – MOBIL, MOBIL, MOBIL!

Alle virksomheter med digital markedsføring på agendaen blir nå nødt til å ta mobile enheter på alvor.  Det er i 2017 flere som benytter mobile enheter enn det er desktop-brukere og denne utvikling vil utvilsomt fortsette i årene som kommer.

Ca. 60% av alle Google-søk kommer fra mobil

91% av all Facebook-aktivitet skjer på mobil

80% av omsetningen på Facebook-annonser kommer via mobil.

I første instans betyr det at bedrifter nå MÅ sørge for at egne nettsider er responsive og fungerer 100% på mobil. Du ønsker definitivt  ikke  å “miste”  60% av dine potensielle kunder.
Det holder heller ikke lenger å planlegge en markedskampanje for desktop og håpe at den også skal fungere “greit” på mobil. Skal du henge med krever det at du evner å skreddersy mobilvennlige kampanjer som engasjerer. Det handler tross alt om å nå folk der de er.

#2 – VISUALISER

Stadig flere bedrifter vil forsøke å kommunisere mer visuelt. Video-innhold på egne nettsider, live video-strømming på sosiale medier, videobasert e-postmarkedsføring og infographics er noen av kommunikasjonsmetodene vi vil se mer av i 2017.  På litt sikt mener de fleste eksperter at visuelle fremstillingskanaler vil dominere. Hvorfor? Fordi visuelt innhold engasjerer på en helt annen måte enn tekstbasert.

Forskning viser at fargevisuelle elementer øker folks vilje til å lese et stykke innhold med 80%

Når mennesker lytter til informasjon vil de i snitt huske ca. 10% av innholdet 3 dager senere. Når relevant grafikk knyttes til samme innhold, vil man normalt huske langt mer - ca 65%

46% av profesjonelle markedsførere mener bilder er en viktig del av deres formidlingsstrategi.

Tekstinnhold som suppleres med relevante bilder/grafikk oppnår 94% flere visninger enn innhold uten visuelle elementer.

Kort oppsummert handler digital markedsføring om effektiv storytelling. Det handler om å formidle verdien av produktet eller tjenesten du tilbyr gjennom mest mulig engasjerende kanaler.

#3 – LIVE VIDEOSTRØMMING

Live video-strømming er nå for alvor i ferd med å ta av. Introduksjonen av Facebook Live og Periscope – som begge lar deg dele video i real time – har bidratt sterkest til at live video strømming har blitt så populært.
Hvordan kan DU bruke live video til å nå din kundegruppe? Her er det egentlig bare kreativiteten som kan begrense deg. Du kan gi en forhåndsvisning av en kommende tjenestelansering, tilby en unik produktdemonstrasjon, arrangere en spørsmål&svar-seanse eller simpelthen gi interesserte et innblikk i hvordan bedriften  jobber med å løse sine oppgaver. Mulighetene er mange og interessen stor for denne type markedsføring.
Facebook brukere investerer i dag 3 ganger så mye tid på å se “live video” kontra “vanlig” opptaksvideo.

#4 – MER VIRKELIGHETSNÆRT INNHOLD

Det er ikke tilfeldig at Pokemon-feberen har herjet store deler av verden. Virkelighetsnært innhold som gir oss mennesker følelsen av å gjøre mer enn å stirre på en skjerm er ettertraktet vare.
Vi mennesker higer nemlig etter mer virkelighetsnært innhold. Her handler det om å skape følelsen av at man gjør mer enn å stirre på en skjerm. Utvidet og virituell virkelighet er teknologiene som primært driver frem dette behovet, men det finnes mange, langt mindre investeringskrevende måter å skape en mer “opplevelsesrik” brukeropplevelse. Live webinarer og workshops er begge eksempler på aktiviteter som gir en reality-preget og engasjerende opplevelse.

#5 – AUTOMATISERT MARKEDSFØRING

Flere bedrifter vil nå ta i bruk automasjon i markedsføringen. Det betyr i praksis at det implementeres programvare som automatiserer repetetive prosesser. Hensikten er åpenbart å utføre oppgaver mer effektivt, men også å gjøre markedsføringen mer kundetilpasset ved at du kan distribuere riktig innhold til riktig tid.
Automatisert markedsføring kan brukes på veldig  mange måter. Selger du f.eks to ulike produkter – ett tiltenkt mindre firmaer og ett tiltenkt større –  kan du implementere et automatisert markedsføringsprogram som følger opp leads og – basert på hvilke undersider brukere besøker  – sende ut ulik informasjon til de respektive målgruppene.
En annen tilnærming kan være å bruke automatiserte programmer til å følge opp leads basert på hvor den potensielle kunden er i kjøpsprosessen. Er kunden i ferd med å kjøpe? Eller er han/hun fremdeles i en orienteringsfase hvor det viktigste er å samle mer generelt, informativt innhold?
I begge eksemplene gjør automatiserte prosesser det enklere å gi målgruppen informasjonen de trenger, når de trenger det og dermed i siste ledd gjøre kjøpsavgjørelsen enklere.

#6 – MER KONSIST INNHOLD

Proporsjonalt med den økende mengden tilgjengelig informasjon blir vi mennesker også mindre tålmodige. Uendelige mengder innhold fra diverse firmaer og individer vi “følger” gjør at vi filtrerer informasjon i  langt større grad enn før. Vi skumleser artikler, hopper over sosiale innlegg som ikke fenger tidlig nok, deler artikler basert på en overskrift eller et inngress etc. Følgene er at markedsførere må lære seg å produsere mer konsist “rett på sak” – orientert innhold. Eksempelvis vil trolig flere – som nevnt tidligere – i større grad bruke grafikk for å effektivisere kommunikasjonen.

VIL DU VINNE FLERE KUNDER PÅ NETT?

Vi hjelper deg gjerne bli mer konkurransedyktig på den digitale arenaen. Send oss noen stikkord om hva du trenger hjelp med så sørger vi for at en medarbeider med riktig kompetanse tar kontakt.
DEL DENNE ARTIKKELEN...

Facebooktwitterlinkedin